header

1.png1.png3.png3.png8.png0.png
วันนี้120
เมื่อวาน172
สัปดาห์นี้1131
เดือนนี้4889
ทั้งหมด113380

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 3.89.204.127
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันอาทิตย์, 28 พฤศจิกายน 2564 16:11

โครงการป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2564

โครงการป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2564

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ทั้ง 12 หมู่บ้านและสถานศึกษา

ในเขตพื้นที่ตำบลโพนยาง

  เสรจสนภารกจ การฉดพนหมอกควนหม1 หม          เสรจสนภารกจ การฉดพนหมอกควนหม1 หม 2

  เสรจสนภารกจการฉดพนหมอกควน ม.3ม.11 และ          เสรจสนภารกจฉดพนหมอกควน ม. 8 ม.12 ม.4 คร

  เสรจสนภารกจการฉดพนหมอกควนหม2 หม 1          เสรจสนภารกจการฉดพนหมอกควนหม6และ 1

  เสรจสนภารกจการฉดพนหมอกควน ม 2.3ม.11 และ          เสรจสนภารกจฉดพนหมอกควน ม 2. 8 ม.12 ม.4 คร

  การฉดพนหมอกควนพนยาฆาเชอโควด ใหส 4          การฉดพนหมอกควนพนยาฆาเชอโควด ใหส 3

  การฉดพนหมอกควนพนยาฆาเชอโควด ใหส 7          39666

  การฉดพนหมอกควนพนยาฆาเชอโควด ใหส 0          การฉดพนหมอกควนพนยาฆาเชอโควด ใหส 1

   การฉดพนหมอกควนพนยาฆาเชอโควด ใหส 2         39677

 

 

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง
112 หมู่1 ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 33270 โทร.045-917230 โทรสาร. 045-917217 E-mail: 6331606@dla.go.th