header

5.png0.png1.png1.png1.png
วันนี้2
เมื่อวาน23
สัปดาห์นี้62
เดือนนี้574
ทั้งหมด50111

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 3.95.139.100
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันพฤหัสบดี, 30 มกราคม 2563 05:18

ประกาศใช้งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ

logo

ประกาศใช้งบแสงฐานะการเงินและงบอื่นๆ

nkob1

nkob2

 

nkob3

 

ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

logo

การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง

                                         

logo1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง 

เรื่อง  ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง                                             

ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง

logo

ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง

ดาวโหลด ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง

เรื่อง รายงานคะแนนผลการประเมินแผนปฏิบัติป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

คะแนนผลการประเมินแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

https://www.nacc.go.th/e_plannacc/index.php

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง
112 หมู่1 ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 33270