header

4.png8.png2.png8.png8.png
วันนี้1
เมื่อวาน23
สัปดาห์นี้167
เดือนนี้388
ทั้งหมด48288

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 34.236.216.93
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันเสาร์, 19 ตุลาคม 2562 00:32

ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

logo

การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง

logo

ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง

ดาวโหลด ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง

เรื่อง รายงานคะแนนผลการประเมินแผนปฏิบัติป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

คะแนนผลการประเมินแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

https://www.nacc.go.th/e_plannacc/index.php

ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง

                                         

logo1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง 

เรื่อง  ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง                                             

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง
112 หมู่1 ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 33270