header

5.png6.png7.png3.png9.png
วันนี้34
เมื่อวาน59
สัปดาห์นี้283
เดือนนี้739
ทั้งหมด56739

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 18.207.108.191
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันเสาร์, 15 สิงหาคม 2563 20:34

ข้อมูลสภาพสังคม

logo

การศึกษา
ตำบลโพนยางมีศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านโพนยาง
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเห็นอ้ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านเห็นอ้ม
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์ทรงธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาเชียง

k2

 

ตำบลโพนยางมีโรงเรียนประถมศึกษาจำนวน 4 แห่ง ดังนี้
1.โรงเรียนบ้านโพนยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านโพนยาง
2.โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านเห็นอ้ม
3.โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งน้อย
4.โรงเรียนบ้านหนองตาเชียง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาเชียง

k3

  ตำบลโพนยางมีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลโพนยาง ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 6

 



สาธารณสุข
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลโพนยาง 1 แห่ง
-ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน 12 แห่ง

การสังคมสงเคราะห์
-ผู้สูงอายุ 690 คน
-ผู้พิการ 180 คน
-ผู้ติดเชื้อเอดส์ 9 คน

(ข้อมูลจากกองสวัสดิการสังคม)

 

 

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง
112 หมู่1 ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 33270