header

5.png1.png9.png2.png0.png
วันนี้10
เมื่อวาน25
สัปดาห์นี้105
เดือนนี้51
ทั้งหมด51920

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 3.215.182.81
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันศุกร์, 03 เมษายน 2563 08:37

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

logo

 

การนับถือศาสนา
   ประชาชนนับถือศาสนาพุทธทุกครอบครัว ในเขตตำบลโพนยาง มีวัดและสถานที่ตั้งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ดังนี้

   1.   วัดบ้านโพนยาง ตั้งอยู่บ้านโพนยาง หมู่ที่ 1  
   2.   วัดบ้านเห็นอ้ม ตั้งอยู่บ้านเห็นอ้ม หมู่ที่ 10  
   3.   วัดบ้านหนองคู ตั้งอยู่บ้านหนองคู หมู่ที่ 3  
   4.   วัดราษฎร์ทรงธรรม ตั้งอยู่บ้านหนองตาเชียง หมู่ที่ 5  
   5.   วัดป่าแดง ตั้งอยู่บ้านหนองแคน หมู่ที่ 6  
   6.   วัดป่าทวีธรรม ตั้งอยู่บ้านป่าชาติ หมู่ที่ 12  


ประเพณีและงานประจำปี

  1.    ประเพณีบวชสามเถรภาคฤดูร้อน จัดที่วัดป่าทวีธรรม
  2.   ประเพณีบุญผะเหวต จัดที่วัดบ้านโพนยาง
  3.   ประเพณีปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรม จัดที่วัดป่าแดง
  4.   ประเพณีประกวดขับร้องสรภัญญะ จัดที่วัดราษฎร์ทรงธรรม
  5.   ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
  6.   ประเพณีเข้าพรรษา ออกพรรษา จัดทุกหมู่บ้าน


ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

  ผู้นำด้านจิตวิญญาณ ได้แก่     หมอยา หมอทำขวัญ ผู้นำด้านจักสานจากไม้ไผ่ เช่น กระบุง
  ตะกร้า กระด้ง สุ่มไก่ เครื่องทำการประมง   เช่น ข้อง สุ่มจับปลา ลอบ ไซ ผู้นำการทอผ้าไหม เช่น ไหมมัดหมี่ ไหมหางกระรอก
  ภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่ในตำบล     คือ  ไทยอีสาน

     
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
   สิ้นค้าพื้นเมืองของตำบลโพนยาง คือ หอม พริก กระเทียม

 

 

 foot

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง
112 หมู่1 ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 33270