header

5.png5.png1.png0.png3.png
วันนี้17
เมื่อวาน17
สัปดาห์นี้34
เดือนนี้148
ทั้งหมด55103

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 3.236.172.187
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันอังคาร, 07 กรกฎาคม 2563 16:43

กองสวัสดิการสังคม

 

      logo
ped
    นางสาวกัลฐณา  สว่างภพ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
015
       นางสมพวง  ดวนสูง
         นักพัฒนาชุมชน
 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

         logo
 
   y1
        นางสาวกัลยา  แจ้อุบล
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 

กองคลัง

 

logo
 
nopic
นางสาวเวียงคำ สมาน
ผู้อำนวยการกองคลัง 
  oan2
นางสาวสไบเย็น สุธาตุ
นักวิชาการเงินและบัญชี 
 
Pen 
นางจันทร์เพ็ญ  บุญเรือง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

 

 

 

 

 

ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ

sompan
นางสาวสมภาร  ระยับศรี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

  logo  
     
 


นักวิชาการศึกษา รักษาการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 
 

nong
นางภคมน  สาระพล

นักวิชาการศึกษา

 
   pisit
นายพิสิษฐ์  ชาญชิตร
เจ้าพนักงานธุรการ
 
     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนยาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเห็นอ้ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์ทรงธรรม
     
ladda1
นางลัดดาวัลย์  ระยับศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
muyl1
นางประมวล  หงษา
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

 


ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก

grap1

นางองุ่น  กิ่งคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก

 suwanan
นางสุวรรณา  ค้ำชู
ครูผู้ดูแลเด็ก

porapat
นางภรภัทร  ระยับศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

bangon3
นางสาวบังอร  บัวพรม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

maneer

นางมณีรัตน์  ปูตะเลศ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด้ก

suminta
นางสาวสุมิตรา  หินะสุทธิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

sawitee
นางสาวสาวิตรี  การุณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

กองช่าง

 

  logo  
     
  1
นายทนงศักดิ์  อ่อนอก
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
  nopic
ว่าง
นายช่างโยธา
 
  sang
นายแสงอุทัย  จันทะเสน
เจ้าพนักงานประปา
 

 

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง
112 หมู่1 ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 33270