header

top
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
1.png1.png3.png3.png8.png3.png
วันนี้123
เมื่อวาน172
สัปดาห์นี้1134
เดือนนี้4892
ทั้งหมด113383

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 3.89.204.127
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันอาทิตย์, 28 พฤศจิกายน 2564 16:46

news1

top act


top news2

top price12

 

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเห้นอ้ม หมู่ที่ 2 ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเห้นอ้ม หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่นตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 210.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร

ดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่

top board

  • ไม่มีกระทู้แสดง

top doc

ผู้บริหาร

ว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง
โทร.

ปลัด อบต.

ponok

นางสาวสุทธิพร  แซ่โค้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง
โทร. 089 9494695

November 2021
Su Mo Tu We Th Fr Sa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Facebook

facebook O17 กระดานถามตอบ
O8 QA2O8 QA3O17 E serviceO17 E service นำO17 E service สำรวจO17 E Service ดำรงธรรมสหกรณออมทรพยพนกงานระบบบำเหนจสหกรณออมทรพยกรมสงเสรมมมกองการเจาหนาทการพฒนาระบบราชการแผนบรหารความตอเนองกลมงานคมครองจรยธรรมสถาบนพฒนาบคลากรทองถนศนยบรการขอมล ขาวสาร สถgifncaakคณภาพชวตสถ.ชวนเทยวศนยปฎบตการ สถjpgDINการจดทำแผนพฒนาทองถนหลกสตรฐานขอมล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง
112 หมู่1 ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 33270 โทร.045-917230 โทรสาร. 045-917217 E-mail: 6331606@dla.go.th