ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเห้นอ้ม หมู่ที่ 2 ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเห้นอ้ม หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่นตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 210.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร

ดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่